ISM presents: Spotlight on Wales

ISM presents: Spotlight on Wales

Saturday 25 April 2020, 9:30am – 5:30pm

Royal Welsh College of Music and Drama, North Road, Cardiff CF10 3ER

Join us for our popular annual event which brings music professionals from all over the UK together to enjoy stimulating musical sessions, catch up with friends and network with like-minded colleagues.

This year’s event in vibrant Cardiff will feature leading musicians and industry figures, including acclaimed composer Paul Mealor, harpist Alis Huws (Official Harpist to HRH The Prince of Wales), Universal Music’s Mark Wilkinson and more.

Booking prices

Non-members (non-AGM) £30

Members (including AGM) £15

You can book online or call us on 020 7221 3499 (9.30am – 5.30pm Mon-Fri) to buy your tickets. Tickets will be on sale until Saturday 18 April 2020. More information

Programme

09:30 – 10:00 Registration in RWCMD foyer, with tea and coffee refreshments served

10:00 Fanfare opening

10:10 Welcome from Dr Jeremy Huw Williams, ISM President 2019-20

10:15 Universal Music’s Mark Wilkinson in conversation with composer Paul Mealor

Includes a performance by the Cardiff-based choir Côr CF1, performing Ubi Caritas and Wherever You Are

11:30 Tea and coffee refreshment break/registration for AGM

12:00 AGM and Open Forum (for individual members only)

13:00 Lunch

14:30 Performance from harpist Alis Huws (the current Official Harpist to HRH The Prince of Wales)

14.45 Masterclass with Dr Jeremy Huw Williams, renowned Welsh baritone and ISM president

16:00 Break for refreshments

16:15 Closing words and Presidential medal ceremony

16:30 Performance from RWCMD Jazz Quartet

16:45 Drinks reception

 

________________

 

Cyflwyna Gymdeithas Gorfforedig y Cerddorion: Golwg ar Gymru

Dydd sadwrn 25 Ebrill 2020, 9:30am – 5:30pm

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Heol y Gogledd, Caerdydd CF10 3ER

Ymunwch â ni ar gyfer ein hachlysur blynyddol poblogaidd sy’n gwahodd cerddorion o bob ran o’r Deyrnas Unedig i fwynhau sesiynau cerddorol diddorol, cwrdd ag hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd ym myd cerddoriaeth.

Cynhelir y digwyddiad eleni am y tro cyntaf yng Nghymru, yn Ninas Caerdydd, lle clywn gerddorion blaenllaw yn trafod eu gwaith, gan gynnwys tri o Gymry enwog, y cyfansoddwr Paul Mealor, y delynores Alis Huws (y chweched Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru), a Mark Wilkinson o Universal Music.

Prisiau archebu

Aelodau’r cyhoedd (heb y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) £30

Aelodau (gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) £15

Gallwch archebu tocynnau arlein neu drwy ffonio 020 7221 3499 (9.30am ­­– 5.30pm dydd llun i ddydd gwener) i brynu eich tocynnau.  Bydd tocynnau ar werth tan ddydd sadwrn 18 Ebrill 2020. Mwy gwybodaeth

Rhaglen*

09:30 – 10:00 Cofrestru yng nghyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan gynnwys te a choffi

10:00 Ffanffer

10:10 Cyflwyniad gan Dr Jeremy Huw Williams, Llywydd 2019-20

10:15 Sgwrs rhwng Mark Wilkinson (Universal Music) a’r cyfansoddwr Paul Mealor

gan gynnwys perfformiad gan Gôr CF1 o weithiau Paul Mealor, Ubi Caritas a Wherever You Are

11:30 Egwyl te a choffi/cofrestru ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol


12:00 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Fforwm Agored (ar gyfer aelodau unigol yn unig)

13:00 Cinio

14:30 Perfformiad gan y delynores Alis Huws (Telynores Swyddogol EUB Tywysog Cymru)

14.45 Dosbarth meistr gan y bariton enwog a’n Llywydd, Dr Jeremy Huw Williams

16:00 Egwyl ar gyfer te a choffi

16:15 Diweddglo a Seremoni Medal y Llywydd