Mission Statement

The Welsh Music Guild is established for the purpose of advancing the education of the public by encouraging the understanding and appreciation of the music of composers of Welsh origin and the composers of any nationality resident in Wales.

The Guild will also encourage a high level of performance practice and foster awareness and observation of professional issues within Wales and to this end will encourage performers and musicologists to take an active role in workings of the Guild.

______

Sefydlwyd Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru er mwyn hybu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr Cymreig yn ogystal a chyfansoddwyr sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru.

Bydd y Gymdeithas hefyd yn annog lefel uchel o ymarfer perfformio gan feithrin ymwybyddiaeth a fydd yn arsylwi ar faterion proffesiynol yng Nghymru; i’r perwyl hwn bydd yn annog perfformwyr a cherddoregwyr i ymddiddori yng ngwaith y Gymdeithas.