Tlws y Cyfansoddwr – Eisteddfod RCT 2024 (Saesneg)

(cliciwch yma i ddarllen yng Nghymraeg)

Images of Rhondda Cynon Taf
Tlws y Cerddor has a new look for Eisteddfod RCT 2024

Open call to composers and music-creators
Tlws y Cyfansoddwr is a pathway offering three music-creators a paid opportunity to write for chamber ensemble – using images of Rhondda Cynon Taf as a catalyst for new compositions.

The three resulting works will be performed at the National Eisteddfod Pavilion in August 2024 – in front of a projection of their chosen imagery. One of the three composers will awarded the Tlws y Cyfansoddwr  ‘Composer’s Trophy’ and a £750 prize.

The pathway is delivered by Tŷ Cerdd in partnership with the National Eisteddfod and the Welsh Music Guild, working with composer mentor John Rea four musicians from Sinfonia Cymru

​The three selected composers will each receive £500 for their participation in a combination of in-person workshops and online contact. Applications are welcomed from music-creators from across Wales and expenses will be covered for any artists needing to travel to the workshops (Cardiff) and performance (Pontypridd).

Artists will be offered the opportunity for their completed works to be published by Tŷ Cerdd.

The ensemble line-up is as follows:

violin, clarinet, cello, piano

All applicants must be available for the following workshops/performances:

 • Friday 2 February 2024 – kick-off workshop (Tŷ Cerdd Studio, Cardiff)
 • Friday 12 April – workshop #2 (Tŷ Cerdd Studio, Cardiff)
 • Friday 7 June – workshop #3 (Tŷ Cerdd Studio, Cardiff)
 • workshop/rehearsal/performance during Eisteddfod (between Monday 5 & Saturday 10 August, Eisteddfod site – Parc Ynys Angharad, Pontypridd)

Click the link below to apply

Closing date: 08/12/2023

Welsh Music Guild Awards 2023

Composer Lowri Mair Jones was the recipient of the 2023 Tlws y Cerddor at a ceremony in the National Eisteddfod, Boduan. You can read the full story here.

Y gyfansoddwraig Lowri Mair Jones oedd enillydd Tlws y Cerddor 2023 mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Boduan. Gallwch ddarllen y stori lawn yma.

Credit: BBC Cymru

Other awards were presented in Cardiff at the ceremony detailed below: / Cyflwynwyd gwobrau eraill yng Nghaerdydd yn y seremoni fel y nodir isod:

The 2023 John Edwards Memorial Award, the most prestigious non-competitive award given in Wales for services to the nation’s music, was awarded to George Vass.

Dyfarnwyd Gwobr Goffa John Edwards 2023, y wobr anghystadleuol fwyaf mawreddog a roddwyd yng Nghymru am wasanaethau i gerddoriaeth y genedl, i George Vass.

The 2023 Sir Geraint Evans Award for a significant contribution to Welsh Music was awarded to Julian Phillips.

Dyfarnwyd Gwobr Syr Geraint Evans 2023 am gyfraniad sylweddol i Gerddoriaeth i Julian Phillips.

The 2023 Hilary Tann Award for an outstanding achievement in music in Wales was awarded to Robert Guy, conductor.

Dyfarnwyd Gwobr Hilary Tann 2023 am gyflawniad eithriadol ym myd cerddoriaeth Cymru i’r arweinydd Robert Guy.

The 2023 Joseph Parry Award for an exceptional contribution to musical education in Wales was awarded to Helena Gaunt.

Dyfarnwyd Gwobr Joseph Parry 2023 am gyfraniad eithriadol i addysg gerddorol yng Nghymru i Helena Gaunt.

The 2023 J. Mervyn Williams Award for a contribution to the communication of Welsh music through media production was awarded to Rhodri Huw.

Dyfarnwyd Gwobr J. Mervyn Williams 2023 am gyfraniad at gyfathrebu cerddoriaeth Gymraeg drwy cynhyrchu yn y cyfryngau i Rhodri Huw.

The 2023 Geraint Stanley Jones Award for a contribution to music communication through broadcasting in Wales was awarded to Nia Roberts.

Dyfarnwyd Gwobr Geraint Stanley Jones 2023 am gyfraniad i gyfathrebiad cerddorol drwy ddarlledu yng Nghymru i Nia Roberts.

The 2023 Pendine Park Award for health and wellbeing in music was awarded to Kate Woolveridge.

Dyfarnwyd Gwobr Parc Pendine 2023 am iechyd a lles mewn cerddoriaeth i Kate Woolveridge.

The 2023 Paul Mealor Award for Composers was awarded to David John Roche.

Dyfarnwyd Gwobr Paul Mealor i Gyfansoddwyr 2023 i David John Roche.

The 2023 Paul Mealor Bursary for Young Composers was awarded to Daniel Soley.

Dyfarnwyd Bwrsariaeth Paul Mealor ar gyfer Cyfansoddwyr Ifanc 2023 i Daniel Soley.

The 2023 Acapela Studio Award was awarded to Jerry Yue Zhuo.

Dyfarnwyd Gwobr Stiwdio Acapela 2023 i Jerry Yue Zhuo.

Tlws y Cerddor 2023

Dyma’r manylion ar gyfer Tlws y Cerddor 2023. Bydd y tudalen yma yn cael ei ddiweddaru gyda ddolen i’r porth i ymgeisio pan fydd yr Eisteddfod yn ei agor.

Cystadleuaeth 74.

TLWS Y CERDDOR

Darn wedi’i ysbrydoli gan alaw / alawon gwerin Cymreig, a gymer hyd at 8 munud i’w berfformio gan offeryn unawdol a chyfeiliant gan 1 – 4 offeryn. Gwobr: Tlws y Cerddor (Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Rhodd er cof am Tecwyn Ellis gan Valerie Ellis, Bangor a’r teulu)

Beirniaid: Pwyll ap Sion, Guto Pryderi Puw

AMOD ARBENNIG
Rhaid i bob ymgeisydd uwchlwytho’u Gwaith ar ffurf MP3 a / neu PDF wrth gofrestru.

Ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru, am ffurflenni cais, manylion cyhoeddwyr, taliadau cystadlaethau, gwybodaeth hawlfraint a llawer mwy. Defnyddiwch porth cystadlu i gymryd rhan ym mhob cystadleuaeth ar wahan i Wobr Goffa Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith. Bydd y porth yn agor yng ngaeaf 2022.

E-bost: cystadlu@eisteddfod.cymru

DYDDIADAU CAU

1 Ebrill 2023

 

Pob lwc!

Welsh Music Guild Awards 2022

Composer Edward Rhys-Harry was the recipient of the 2022 Tlws y Cerddor at a ceremony in the National Eisteddfod, Tregaron.

Other awards were presented in Cardiff at the ceremony detailed below:

The 2022 John Edwards Memorial Award, the most prestigious non-competitive award given in Wales for services to the nation’s music, was awarded to Jeremy Huw Williams.

The 2022 Sir Geraint Evans Award for a significant contribution to Welsh Music was awarded to North Wales International Music Festival.

The 2022 Glanville Jones Award for an outstanding achievement in music in Wales was awarded to Rhian Samuel, composer.

The 2022 Joseph Parry Award for an exceptional contribution to musical education in Wales was awarded to Lynne Plowman, composer.

The 2022 J. Mervyn Williams Award for a contribution to the communication of Welsh music through media production was awarded to David Jackson, Artistic Director, BBC Cardiff Singer of the World.

The 2022 Geraint Stanley Jones Award for a contribution to music communication through broadcasting in Wales was awarded to Rhuanedd Richards, Director of BBC Wales.

The inaugural Pendine Park Award for health and wellbeing in music was awarded to Jenny Pearson, singer and conductor.

The 2022 Paul Mealor Award for Young Composers was awarded to Claire Victoria Roberts.

The 2022 Paul Mealor Bursary for Student Composers was awarded to Cameron Biles-Liddell.

Composition: Wales 2022 / Cyfansoddiad: Cymru 2022

Composition: Wales 2022

Composition: Wales runs alongside and with the support of other initiatives and organisations such as Composers of Wales, Tŷ Cerdd, Vale of Glamorgan Festival and Welsh Music Guild in supporting the development and exposure of Welsh compositional talent.

Conducted by BBC NOW’s Principal Conductor, Ryan Bancroft, this is an ideal opportunity to hear new works by emerging Welsh based composers.

Tickets for this concert are free and there is no booking system. Simply attend BBC Hoddinott Hall, Level 2, Wales Millennium Centre, Cardiff Bay for the concert. Doors open at 19:00, the concert will last for around 80 minutes and there is no interval.

Details on BBC site

Please email now@bbc.co.uk if you have any access requirements.

2022 Composers:
Haldon Evans – Y Mynydd Du
Sam Buttler – Stones Have Memory Here
Jonathan Guy – Auburn Dusk
Tomos Owen Jones – Daybreak from High House
Natalie Roe – Nexus
Jake Thorpe – Ascension
Jonathan Worsley – Upper Structures
Lenny Sayers – The Imaginary Carnival

Cyfansoddiad: Cymru 2022

Mae Cyfansoddiad: Cymru yn rhedeg ochr yn ochr â mentrau a sefydliadau eraill fel Cyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ac arddangos talent cyfansoddi Cymru.
Wedi’i arwain gan Brif Arweinydd BBC NOW, sef Ryan Bancroft, mae hwn yn gyfle delfrydol i wrando ar waith newydd gan gyfansoddwyr ifanc o Gymru.

Mae’r tocynnau ar gyfer y cyngerdd hwn am ddim ac nid oes system archebu. Dewch i Neuadd Hoddinott y BBC, Lefel 2, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ar gyfer y cyngerdd. Mae drysau’n agor am 19:00, bydd y cyngerdd yn para tua 80 munud ac ni fydd egwyl.

Manylion ar wefen y BBC

Anfonwch e-bost at now@bbc.co.uk os oes gennych chi unrhyw ofynion o ran mynediad.

Cyfansoddwyr 2022:
Haldon Evans – Y Mynydd Du
Sam Buttler – Stones Have Memory Here
Jonathan Guy – Auburn Dsk
Tomos Owen Jones – Daybreak from High House
Natalie Roe – Nexus
Jake Thorpe – Ascension
Jonathan Worsley – Upper Structures
Lenny Sayers – The Imaginary Carnival

WMG award winner, Jasper Dommett nominated for Ivors Academy Composer Award

The recipient of the Welsh Music Guild’s 2018 Paul Mealor Bursary for Student Composers, Jasper Dommett, has been nominated for an Ivors Academy Composer Award. The ceremony will be held tonight (1 Dec) at https://ivorsacademy.com/awards/the-ivors-composer-awards 

The full story can be read here on Wales Arts Review below.

________

Mae derbynnydd Bwrsari Paul Mealor ar gyfer Cyfansoddwyr Myfyrwyr 2018 oddi wrth Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru 2018, Jasper Dommett, wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Cyfansoddwr Academi Ivors. Bydd y seremoni yn cael ei chynnal heno (1 Rhag) yma https://ivorsacademy.com/awards/the-ivors-composer-awards

Mae’r stori llawn ar Wales Arts Review yma.

Jasper Dommett Nominated for Ivor Novello Award

BBC National Orchestra of Wales Composition: Wales 2021: Applications are Open

This scheme has been run by BBC NOW since 2010 in association with Ty Cerdd, Vale of Glamorgan Festival, Welsh Music Guild and Composers of Wales with the aim of showcasing the work and talent of Composers across Wales.

Composition: Wales might look a bit different this year, but BBC National Orchestra of Wales are looking forward to receiving applications. From all applications, six to eight participants will be selected to take part in the scheme.

 

Who can apply?

BBC National Orchestra of Wales welcomes submissions from composers who can meet the following criteria:

 • Born or living in Wales
 • Over 18
 • Submitting unpublished work

Scores from composers previously selected for Composition will be accepted but may however be taken into consideration in the selection process to provide exposure for the widest selection of composers possible.

 

What is the process this year?

The project will be led by Conductor Ryan Bancroft, BBC NOW Composer in Association Gavin Higgins and Composer Affiliate Sarah Lianne Lewis who will select the Scores and mentor the Composers during the project.

 • The selected participants will have an initial ‘live’ workshop session with the musicians. This is highly likely to be via Zoom due to current restrictions.
 • The participants will undertake several professional development sessions in the lead up to a final concert or sharing in 2021 including sessions with members of BBC NOW, orchestra members, BBC NOW Composers in Association, and panel members. These sessions are highly likely to be conducted via Zoom.

 

BBC NOW Ensemble size

This year due to current restrictions, applicants can submit a composition for a maximum orchestration of: 1.[1/pic].1[1/ca].1[1/bcl].1[1/cbn] | 2.2.2[ten.btbn].1 / T / 2P / Hp / Str[6.6.4.4.3].

Only minor reductions to the ensemble will be possible due to health and safety regulations.

NB: 1 woodwind player for each instrument that can double (the flute player can also play piccolo etc). NB Scores outside this orchestration or written for solo instrument and orchestra will not be considered for inclusion in BBC NOW Composition: Wales.

 

Percussion

 • Max 2 percussion players with following instruments (split to avoid handling of same instruments):
 • Player 1
 • Bass Drum
  Tenor Drum
  Snare Drum
  4 temple blocks
  Glockenspiel
  1 suspended cymbal (any variety, we can swap between composers, and have duplicates)
  Smaller handheld instruments are all fine. (Tambourine, claves, triangle, Guiro. maracas, etc) There are duplicates of these instruments for player 1 and 2 to use separately.
 • Player 2
 • 2 Toms
  2 Bongos
  1 suspended cymbal (any variety, we can swap between composers, and have duplicates)
  2 gongs low pitch, middle pitch – indefinite pitch, character of instrument only.
  Xylo or Vibes (as you decide for blending)
  Tam Tam
  Smaller handheld instruments are all fine. (Tambourine, claves, triangle, Guiro. maracas, etc)

 

How to apply

 • Please send your Digital Entry Form, PDF Score (not hard copies) and an MP3 realisation of your work via Wetransfer, Dropbox or email to monteith@bbc.co.uk and osian.rowlands@bbc.co.uk
 • Please use the subject line: Composition: Wales 2021, Your Name, Title of Composition

 

Important Dates

30 November 2020: Applications Close
7/8 December 2020: Shortlisting and participants selected
15 December 2020: Shortlisted applicants will be informed

December 2020: Informal Digital Meetings for Shortlisted applicants. Date & details TBC shortly

 • January
 • 4 January 2021: Resubmission of final scores and orchestral parts from shortlisted participants
  25 Jan 2021: Workshop session one: BBC NOW with musicians
  25/26 Jan 2021: Workshop with Mentors/BBC NOW musician representatives
 • March
 • Early March: Professional Development sessions hosted
  3 March: Workshop session two with musicians
  4 March: Final concert / Sharing of compositions

Scores from composers previously selected for Composition will be accepted but may however be taken into consideration in the selection process in order to provide exposure for the widest selection of composers possible.

For further Information go to https://www.bbc.co.uk/bbcnow or call 0800 052 1812 or email now@bbc.co.uk.

Musician’s Medal 2020 / Tlws y Cerddor 2020

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Musician’s Medal Prize

A short opera – 1 song for chorus and 2 songs for soloists together with a précis of the complete opera

Original Welsh words or words already in existence. It is the composer’s responsibility to obtain permission to use the words. (See General Rules and Conditions no. 11 – Language).

3 hard copies of the work should be sent to the Organizer together with a CD, MP3 or memory stick containing the work.

The Musician’s Medal will be awarded for the music in this competition.

Prize:
Musician’s Medal (Welsh Music Guild) and £750 (Gofalaeth Asedau Sterling Asset Management) and a Scholarship worth £2,000 to promote the winner’s career. (See General Rules and Conditions no. 21 – Scholarships).

The winner will be offered the opportunity to be mentored by Welsh National Opera

Adjudicators: Gwion Thomas, John Metcalf, Patrick Young and a representative from Welsh National Opera

Closing date: 1 April 2020

Ffurflen gais cyfansoddi 2020 – Application form 2020

________________

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Tlws y Cerddor 2020

Opera Fer – 1 gân corws a 2 gân i unawdwyr ynghyd ag amlinelliad cryno o’r opera gyfan

Geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy’n bodoli eisoes. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i ddefnyddio’r geiriau (gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 11 – Iaith).

Dylid anfon 3 chopi caled o’r gwaith at y Trefnydd ynghyd â chryno ddisg, MP3 neu gof bach o’r gwaith cyflwynedig.

Dyfernir Tlws y Cerddor am y gerddoriaeth yn y gystadleuaeth hon.

Gwobr:
Tlws y Cerddor (Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Gofalaeth Asedau Sterling Asset Management) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa’r cyfansoddwr buddugol. (Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 21 – Ysgoloriaethau).

Cynigir cyfle i’r enillydd gael ei fentora gan Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Beirniaid: Gwion Thomas, John Metcalf, Patrick Young a chynrychiolydd o Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Dyddiad Cau: 1 Ebrill 2020

Ffurflen gais cyfansoddi 2020 – Application form 2020

MAE BBC NOW YN GWAHODD UNIGOLION I GYFLWYNO CAIS AR GYFER CYFANSODDI: CYMRU 2020

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gwahodd ceisiadau i Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2020. Dyma brosiect sydd wedi cael canmoliaeth fawr a bydd yn cael ei gynnal ym mis Ionawr a mis Mawrth 2020 yn Neuadd Hoddinott y BBC dan law’r arweinydd B Tommy Andersson. Ers 18 mlynedd, mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i gyfansoddwyr talentog ac uchelgeisiol o Gymru gael clywed eu cerddoriaeth yn cael ei hymarfer a’i pherfformio gerbron cynulleidfa. 
 
Mae Cyfansoddi: Cymru wedi sefydlu ei hun fel un o’r digwyddiadau cerddoriaeth gyfoes pwysicaf ar lwyfan cerddorfaol Cymru. Mae’n cyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr sy’n haeddu cael mwy o amlygrwydd. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle iddynt glywed a gwerthuso’u cerddoriaeth a fydd yn cael ei chwarae gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r prosiect yn cael ei drefnu ar y cyd â Cyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru.
 
Mae’r rhai sy’n gymwys i gyflwyno sgorau yn cynnwys unigolion a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi cwblhau gradd mewn cerddoriaeth ar lefel israddedig neu gymhwyster cyfwerth, neu gyfansoddwyr sydd wedi’u geni yng Nghymru ac sy’n astudio cyfansoddi ar lefel ôl-radd yng Nghymru. Bydd BBC NOW hefyd yn ystyried cyfansoddwyr a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru sydd â record lwyddiannus o gyfansoddi. 
 
Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno gwaith ydy 10.00am ddydd Mercher 13eg Tachwedd 2019, gyda’r sgorau a fydd wedi cael eu dewis yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019.
 
Yn ogystal â chyfansoddiadau a gaiff eu chwarae yn Neuadd Hoddinott y BBC fel rhan o Cyfansoddi: Cymru 2020, bydd y partneriaid sy’n cydweithredu – Tŷ Cerdd a Gŵyl Bro Morgannwg – hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar gyfer detholiad o gyfansoddwyr.
Bydd Tŷ Cerdd yn cynnig cyfle i dri chyfansoddwr ysgrifennu darn byr o gerddoriaeth ar gyfer ensemble siambr. Bydd y cyfansoddiadau hyn yn cael eu perfformio yng nghyfres digwyddiadau Cerddoriaeth y Nos yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 
Yn rheolaidd, bydd Gŵyl Bro Morgannwg yn dewis cyfansoddwyr sy’n rhan o Cyfansoddi Cymru i weithio’n agos â nhw. Gallai gwaith cyfansoddwyr a gaiff eu dewis gael ei gynnwys fel rhan o’r Ŵyl ym mis Mai, a gallai gael ei gomisiynu ar lefel gerddorfaol a/neu siambr. Bydd Gŵyl Bro Morgannwg 2020 yn cynnwys comisiwn cerddorfaol ac unawd gan y cyfansoddwr David Roche, a gymerodd ran yn Cyfansoddi Cymru 2019.  
Gwahoddir sgorau gyda’r briff canlynol fel arweiniad: darn perffaith i agor un o gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, neu fel encore, er enghraifft yn y Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi neu ar daith ryngwladol. 
 
Bydd y sgorau a ddewisir yn ymddangos yn y prosiect yn Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd. Bydd y gweithdy cychwynnol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 28 Ionawr 2020; yn cael ei ddilyn gan ddau weithdy ychwanegol ddydd Mawrth, 3 Mawrth a dydd Mercher, 4 Mawrth 2020, ac yn gorffen gyda chyngerdd rhad ac am ddim i’r cyhoedd.
 
Prif ddyddiadau:

·         Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno’r sgorau cychwynnol: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019, 10.00am

·         Cyhoeddi’r sgorau sydd wedi cael eu dewis: Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019

·         Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno rhannau cerddorfaol a sgorau terfynol llawn yr holl waith sydd wedi cael ei ddewis: Dydd Llun, 6 Ionawr 2020, 5.00pm

·         Diwrnod y gweithdy cychwynnol: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020 am 2.00pm -5.00pm a 6.00pm-9.00pm

·         Ymarferion agored: Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020 am 2.00pm-5.00pm a 6.00pm-9.00pm, a dydd Mercher 4 Mawrth 2020 am 2.30-5.30pm

·         Cyngerdd Penllanw rhad ac am ddim: Dydd Mercher, 4 Mawrth 2020 am 7.00pm 

 
I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflen ymgeisio a chanllawiau, ewch i https://www.bbc.co.uk/bbcnow or neu ffonio 0800 052 1812 neu e-bostio now@bbc.co.uk.

BBC NOW INVITES SUBMISSIONS FOR COMPOSITION: WALES 2020

BBC National Orchestra of Wales is inviting submissions for its highly acclaimed Composition: Wales project for 2020, which will take place in January and March 2020 in BBC Hoddinott Hall and conducted and led by B Tommy Andersson. For the past 18 years, the project has provided aspiring and talented Welsh composers with the opportunity to have their music rehearsed and then performed in front of an audience.
 
Composition: Wales, has established itself as one of the most important contemporary music events in the orchestral scene in Wales. It showcases works by composers worthy of wider exposure and offers them the opportunity to hear and evaluate their music played by BBC National Orchestra of Wales. The project is organised in collaboration with Composers of Wales, Tŷ Cerdd, Vale of Glamorgan Festival and Welsh Music Guild.
 
Those who are eligible to submit scores include those born or living in Wales who have completed a music degree at undergraduate level or equivalent qualification, or composers born in Wales studying composition at post-graduate level in Wales. BBC NOW will also consider composers born in Wales or living in Wales who have a proven track record in composition.
 
The deadline for submission is 10.00am on Wednesday 13th November 2019, with the selected scores announced on Friday 6th December 2019.
 
In addition to compositions played at BBC Hoddinott Hall as part of Composition: Wales 2020, collaborating partners – Tŷ Cerdd and the Vale of Glamorgan Festival  will also offer additional opportunities for selected composers.
Tŷ Cerdd will be offering the opportunity to write a short piece of music for a chamber ensemble to three composers. These compositions will be performed at the Night Music series of events at St David’s Hall, Cardiff. 
The Vale of Glamorgan Festival (VOGF) regularly selects composers featured in Composition Wales to work closely with. Selected composers may have their music featured as part of the Festival in May, and may be commissioned on an orchestral and/or chamber level. VOGF 2020 will feature an orchestral commission and a solo work by composer David Roche, who took part in Composition Wales 2019. 
Scores are invited with the guidance brief of: the perfect concert opener or an encore for a BBC National Orchestra of Wales concert, such as St David’s Day or an international tour. 
 
Selected scores will be featured in the project at BBC Hoddinott Hall in Cardiff Bay. The initial workshop will take place in on Tuesday 28 January 2020; this day will be followed by two additional workshop days on Tuesday 3 March and Wednesday 4 March 2020, culminating in a free public concert.
 
Key dates:

·         Deadline for initial score submission: Wednesday 13 November 2019 at 10.00am

·         Selected scores announced: Friday 6th December 2019

·         Deadline for submission of selected final full scores & orchestral parts: Monday 6 January 2019 at 5.00pm

·         Initial workshop day: Tuesday 28 January 2020 at 2.00pm -5.00pm and 6.00pm-9.00pm

·         Open rehearsals: Tuesday 3 March 2020 at 2.00pm-5.00pm and 6.00pm-9.00pm, and Wednesday 4 March 2020 at 2.30-5.30pm

·         Free Culmination Concert: Wednesday 4 March 2020 at 7.00pm 

 
For further Information go to https://www.bbc.co.uk/bbcnow or call 0800 052 1812 or email now@bbc.co.uk.