Composition: Wales 2022 / Cyfansoddiad: Cymru 2022

Composition: Wales 2022

Composition: Wales runs alongside and with the support of other initiatives and organisations such as Composers of Wales, Tŷ Cerdd, Vale of Glamorgan Festival and Welsh Music Guild in supporting the development and exposure of Welsh compositional talent.

Conducted by BBC NOW’s Principal Conductor, Ryan Bancroft, this is an ideal opportunity to hear new works by emerging Welsh based composers.

Tickets for this concert are free and there is no booking system. Simply attend BBC Hoddinott Hall, Level 2, Wales Millennium Centre, Cardiff Bay for the concert. Doors open at 19:00, the concert will last for around 80 minutes and there is no interval.

Details on BBC site

Please email now@bbc.co.uk if you have any access requirements.

2022 Composers:
Haldon Evans – Y Mynydd Du
Sam Buttler – Stones Have Memory Here
Jonathan Guy – Auburn Dusk
Tomos Owen Jones – Daybreak from High House
Natalie Roe – Nexus
Jake Thorpe – Ascension
Jonathan Worsley – Upper Structures
Lenny Sayers – The Imaginary Carnival

Cyfansoddiad: Cymru 2022

Mae Cyfansoddiad: Cymru yn rhedeg ochr yn ochr â mentrau a sefydliadau eraill fel Cyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ac arddangos talent cyfansoddi Cymru.
Wedi’i arwain gan Brif Arweinydd BBC NOW, sef Ryan Bancroft, mae hwn yn gyfle delfrydol i wrando ar waith newydd gan gyfansoddwyr ifanc o Gymru.

Mae’r tocynnau ar gyfer y cyngerdd hwn am ddim ac nid oes system archebu. Dewch i Neuadd Hoddinott y BBC, Lefel 2, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ar gyfer y cyngerdd. Mae drysau’n agor am 19:00, bydd y cyngerdd yn para tua 80 munud ac ni fydd egwyl.

Manylion ar wefen y BBC

Anfonwch e-bost at now@bbc.co.uk os oes gennych chi unrhyw ofynion o ran mynediad.

Cyfansoddwyr 2022:
Haldon Evans – Y Mynydd Du
Sam Buttler – Stones Have Memory Here
Jonathan Guy – Auburn Dsk
Tomos Owen Jones – Daybreak from High House
Natalie Roe – Nexus
Jake Thorpe – Ascension
Jonathan Worsley – Upper Structures
Lenny Sayers – The Imaginary Carnival