Contact Us

To contact the Welsh Music Guild, please write to:

The Secretary
Welsh Music Guild
Tŷ Gwyn
111 Heol Isaf
Radyr
Caerdydd
CF15 8DW

or e-mail: jhw@jeremyhuwwilliams.com

______

I gysylltu â Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru, ysgrifennwch at:

Yr Ysgrifenydd
Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru
Tŷ Gwyn
111 Heol Isaf
Radur
Caerdydd
CF15 8DW

neu e-bostiwch: jhw@jeremyhuwwilliams.com

jhw@jeremyhuwwilliams.com