Welsh Music Guild Awards 2023

Composer Lowri Mair Jones was the recipient of the 2023 Tlws y Cerddor at a ceremony in the National Eisteddfod, Boduan. You can read the full story here.

Y gyfansoddwraig Lowri Mair Jones oedd enillydd Tlws y Cerddor 2023 mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Boduan. Gallwch ddarllen y stori lawn yma.

Credit: BBC Cymru

Other awards were presented in Cardiff at the ceremony detailed below: / Cyflwynwyd gwobrau eraill yng Nghaerdydd yn y seremoni fel y nodir isod:

The 2023 John Edwards Memorial Award, the most prestigious non-competitive award given in Wales for services to the nation’s music, was awarded to George Vass.

Dyfarnwyd Gwobr Goffa John Edwards 2023, y wobr anghystadleuol fwyaf mawreddog a roddwyd yng Nghymru am wasanaethau i gerddoriaeth y genedl, i George Vass.

The 2023 Sir Geraint Evans Award for a significant contribution to Welsh Music was awarded to Julian Phillips.

Dyfarnwyd Gwobr Syr Geraint Evans 2023 am gyfraniad sylweddol i Gerddoriaeth i Julian Phillips.

The 2023 Hilary Tann Award for an outstanding achievement in music in Wales was awarded to Robert Guy, conductor.

Dyfarnwyd Gwobr Hilary Tann 2023 am gyflawniad eithriadol ym myd cerddoriaeth Cymru i’r arweinydd Robert Guy.

The 2023 Joseph Parry Award for an exceptional contribution to musical education in Wales was awarded to Helena Gaunt.

Dyfarnwyd Gwobr Joseph Parry 2023 am gyfraniad eithriadol i addysg gerddorol yng Nghymru i Helena Gaunt.

The 2023 J. Mervyn Williams Award for a contribution to the communication of Welsh music through media production was awarded to Rhodri Huw.

Dyfarnwyd Gwobr J. Mervyn Williams 2023 am gyfraniad at gyfathrebu cerddoriaeth Gymraeg drwy cynhyrchu yn y cyfryngau i Rhodri Huw.

The 2023 Geraint Stanley Jones Award for a contribution to music communication through broadcasting in Wales was awarded to Nia Roberts.

Dyfarnwyd Gwobr Geraint Stanley Jones 2023 am gyfraniad i gyfathrebiad cerddorol drwy ddarlledu yng Nghymru i Nia Roberts.

The 2023 Pendine Park Award for health and wellbeing in music was awarded to Kate Woolveridge.

Dyfarnwyd Gwobr Parc Pendine 2023 am iechyd a lles mewn cerddoriaeth i Kate Woolveridge.

The 2023 Paul Mealor Award for Composers was awarded to David John Roche.

Dyfarnwyd Gwobr Paul Mealor i Gyfansoddwyr 2023 i David John Roche.

The 2023 Paul Mealor Bursary for Young Composers was awarded to Daniel Soley.

Dyfarnwyd Bwrsariaeth Paul Mealor ar gyfer Cyfansoddwyr Ifanc 2023 i Daniel Soley.

The 2023 Acapela Studio Award was awarded to Jerry Yue Zhuo.

Dyfarnwyd Gwobr Stiwdio Acapela 2023 i Jerry Yue Zhuo.