Tlws y Cerddor 2023

Dyma’r manylion ar gyfer Tlws y Cerddor 2023. Bydd y tudalen yma yn cael ei ddiweddaru gyda ddolen i’r porth i ymgeisio pan fydd yr Eisteddfod yn ei agor.

Cystadleuaeth 74.

TLWS Y CERDDOR

Darn wedi’i ysbrydoli gan alaw / alawon gwerin Cymreig, a gymer hyd at 8 munud i’w berfformio gan offeryn unawdol a chyfeiliant gan 1 – 4 offeryn. Gwobr: Tlws y Cerddor (Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Rhodd er cof am Tecwyn Ellis gan Valerie Ellis, Bangor a’r teulu)

Beirniaid: Pwyll ap Sion, Guto Pryderi Puw

AMOD ARBENNIG
Rhaid i bob ymgeisydd uwchlwytho’u Gwaith ar ffurf MP3 a / neu PDF wrth gofrestru.

Ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru, am ffurflenni cais, manylion cyhoeddwyr, taliadau cystadlaethau, gwybodaeth hawlfraint a llawer mwy. Defnyddiwch porth cystadlu i gymryd rhan ym mhob cystadleuaeth ar wahan i Wobr Goffa Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith. Bydd y porth yn agor yng ngaeaf 2022.

E-bost: cystadlu@eisteddfod.cymru

DYDDIADAU CAU

1 Ebrill 2023

 

Pob lwc!