Musician’s Medal 2020 / Tlws y Cerddor 2020

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Musician’s Medal Prize

A short opera – 1 song for chorus and 2 songs for soloists together with a précis of the complete opera

Original Welsh words or words already in existence. It is the composer’s responsibility to obtain permission to use the words. (See General Rules and Conditions no. 11 – Language).

3 hard copies of the work should be sent to the Organizer together with a CD, MP3 or memory stick containing the work.

The Musician’s Medal will be awarded for the music in this competition.

Prize:
Musician’s Medal (Welsh Music Guild) and £750 (Gofalaeth Asedau Sterling Asset Management) and a Scholarship worth £2,000 to promote the winner’s career. (See General Rules and Conditions no. 21 – Scholarships).

The winner will be offered the opportunity to be mentored by Welsh National Opera

Adjudicators: Gwion Thomas, John Metcalf, Patrick Young and a representative from Welsh National Opera

Closing date: 1 April 2020

Ffurflen gais cyfansoddi 2020 – Application form 2020

________________

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020

Tlws y Cerddor 2020

Opera Fer – 1 gân corws a 2 gân i unawdwyr ynghyd ag amlinelliad cryno o’r opera gyfan

Geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy’n bodoli eisoes. Cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau hawl i ddefnyddio’r geiriau (gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 11 – Iaith).

Dylid anfon 3 chopi caled o’r gwaith at y Trefnydd ynghyd â chryno ddisg, MP3 neu gof bach o’r gwaith cyflwynedig.

Dyfernir Tlws y Cerddor am y gerddoriaeth yn y gystadleuaeth hon.

Gwobr:
Tlws y Cerddor (Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru) a £750 (Gofalaeth Asedau Sterling Asset Management) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa’r cyfansoddwr buddugol. (Gweler Rheolau ac Amodau Cyffredinol rhif 21 – Ysgoloriaethau).

Cynigir cyfle i’r enillydd gael ei fentora gan Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Beirniaid: Gwion Thomas, John Metcalf, Patrick Young a chynrychiolydd o Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Dyddiad Cau: 1 Ebrill 2020

Ffurflen gais cyfansoddi 2020 – Application form 2020